07 06
Kì thú Động Sơn Đoòng

Kì thú Động Sơn Đoòng

231 Lượt xem

Động Sơn Đoòng (Phong Nha – Kẻ Bàng) được công nhận là hang động lớn nhất thế giới, có sưc chứa một tòa nhà chọc trời ỏ NewYork. Hang động Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng, được một người dân địa phương tên là Hồ Khanh phát hiện […]

Địa danh du lịch