SEO là gì?

SEO (tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm) là biện pháp “tối ưu” để thúc đẩy một trang web  trên cùng của một công cụ tìm kiếm như: Google, Yahoo! và Bing… để tăng  lượng khách truy cập vào một trang web cụ thể nào đó (tham khảo lợi ích của Se0).

Nếu trang web doanh nghiệp của bạn được liệt kê ở trên cùng khi tìm kiếm với mộ từ hoặc một cụm từ có liên quan (gọi là từ khóa), bạn sẽ nhận được rất lưu lượng truy cập miễn phí chất lượng cao, đúng mục đích vào trang web của bạn kết quả bán hàng nhiều hơn và khách hàng của bạn tiềm năng.

Sự thành công liên quan đến SEO chuyên nghiệp phụ thuộc vào chiến lược đưa ra bởi các chuyên gia được dựa trên một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Tuổi của trang web – Thành công hiện tại và định hướng
– Từ khóa lựa chọn – Mục đích kinh doanh
– Mức độ cạnh tranh – SEO đã thực hiện trên website
– Nội dung trên trang (onpages) – Liên kết ngoài

 

SEO có thể được chia thành 6 giai đoạn sau:

  1. Khách hàng tham khảo ý kiến
  2. Nghiên cứu từ khóa
  3. Đánh giá trang web đánh giá yêu cầu chỉnh sửa
  4. Chiến lược phát triển
  5. Xây dựng liên kết bền vững
  6. Theo dõi, xem xét, tiếp tục điều chỉnh và sửa đổi chiến lược

Quý khách cũng có thể tham khảo thêm về sự khác nhau giữa SEO và Adwords, khi nào cần chọn SEO và khi nào lựa chọn Adword cho chiến lược quảng bá website của mình.

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan