EVN bị cấm rót vốn vào bất động sản, ngân hàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, địa ốc, bảo hiểm và chứng khoán trừ những trường hợp Thủ tướng cho phép.

Theo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Chính phủ vừa ban hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả. Trường hợp kinh doanh thua lỗ, không hoàn thành mục tiêu, EVN phải báo cáo với đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính.

evn_bi_cam_rot_von_vao_bat_dong_san_ngan_hang_6

 

EVN chỉ được phép đầu tư vào bất động sản, ngân hàng khi Thủ tướng cho phép. Ảnh: EVN

Quy chế cho phép EVN được quyền huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng. Việc huy động này phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có vốn góp. Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

Tại các công ty con, Tập đoàn Điện lực được tự chủ huy động vốn nhàn rỗi nếu đang sở hữu 100% vốn điều lệ. Các trường hợp khác cần có sự thoả thuận với đơn vị này. EVN được đầu tư ra ngoài tại những ngành nghề có trong điều lệ và phải đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư mạo hiểm… trừ những trường hợp Thủ tướng cho phép.

Trước đó, theo đề án Tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012 – 2015, tập đoàn phải thoái và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần đến hết năm 2015. EVN cho biết đã hoàn thành cơ bản trong lĩnh vực bất động sản, giảm vốn ở các tổ chức tài chính. Ngoài ra, EVN cũng đang làm thủ tục thoái, giảm vốn tại Chứng khoán An Bình, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance)…

Hoàng Lan

nguồn: vnexpress