Hai thủ thuật về tổ chức hiệu quả điều hướng truy cập

Không phải mọi liên kết được tạo như nhau.
Trong khi tất cả các liên kết của bạn có thể là quan trọng, bạn phải phân loại và dành ưu tiên để đạt được hệ thống điều hướng truy cập hiệu quả.
Đây là những gì mà bạn nên nhớ:

1. Hãy phân loại các liên kết

Các liên kết nên được sắp xếp theo mối liên hệ giữa chúng tới mỗi liên kết khác. Bất cứ khi nào bạn có thể tìm thấy cách chia các liên liên kết thành 2 hoặc nhiều hạng mục hơn.

Nếu bạn có nhiều hơn 5 hoặc 6 liên kết thì việc phân loại trở nên rất quan trọng. Hãy cố tìm một vài nhóm tự nhiên. Ví dụ, giả định rằng bạn bán widgets thì trang web của bạn có bộ liên kết sau:

Các Widget nhỏ

Các Widget đa màu

Các Widget giảm giá

Liên hệ

Giới thiệu công ty

Tin tức

Những hạng mục chính của bạn là:

Các sản phẩm

Thông tin công ty

Khi bạn tách hai bộ liên kết theo các hạng mục chính này thì việc phân loại thông tin có sẵn sẽ trở nên dễ hơn nhiều.

Lý do đơn giản là một sự lựa chọn giữa hai hạng mục thì ít phức tạp hơn là một sự lựa chọn giữa 6 hạng mục. Nó là nguyên tắc của chia và trị.

Hãy xem trang web: www.adobe.com

Hãy để ý 4 hạng mục chính: Sản phẩm, Tài nguyên, Hỗ trợ và Mua bán. Những hạng mục chính này sẽ giúp những người khách truy cập điều chỉnh tầm nhìn tới những nơi họ cần xem để tìm thông tin mà họ muốn.

Hãy tưởng tượng, nếu tất cả các liên kết này được gộp thành một danh sách dài thì thật khó khăn. Nó khó khăn tới dường nào để tìm ra được nơi cần đến đây?

Thường thì, bạn có thể không có những hạng mục rõ ràng. Chẳng hạn như, bạn có thể có 3 liên kết chỉ trong cùng một hạng mục (như là hạng mục “Sản phẩm”), cộng thêm vài liên kết hỗn hợp khác. Dẫu cho các liên kết hỗn hợp không phù hợp hoàn toàn với tên một hạng mục thì bạn vẫn có thể phân loại được các liên kết đó. Hãy đặt 3 liên kết sản phẩm cùng nhau, rồi sau đó mới đến đặt tất các liên kết hỗn hợp vào nơi riêng biệt.

2. Hãy dành ưu tiên cho các liên kết

Hi vọng rằng, bạn có vài ý kiến về điều mà bạn muốn những người truy cập thực hiện trên trang web của mình. Trang web của bạn nên được thiết kế để định hướng cho một hành động cụ thể, nói cách khác hãy để cho những người truy cập làm một điều gì đó cụ thể.

Khi đã quyết định mục đích chính của mình là gì thì điều hướng truy cập của bạn nên tương ứng với nó. Các liên kết gắn gần nhất cùng các mục đích chính của bạn nên được nhấn mạnh tối đa. Bạn cần chỉ dẫn cho người truy cập theo hướng mà bạn muốn họ đi tới.

Hãy dành ưu tiên. Hãy tự hỏi mình “ Điều gì là quan trọng nhất?”. Bạn thực sự muốn làm gì để hoàn thành được? (Tôi sẽ cho bạn một lời gợi ý “Giới thiệu công ty” đừng nên đặt là một liên kết ưu tiên hàng đầu).

Đây là vài ví dụ về những trang có độ ưu tiên tốt :

Fleet.com
Trên trang chủ, Bạn sẽ nhìn thấy 3 liên kết chính. Các liên kết này được hướng vào việc thu hút các nhóm khách hàng chính của công ty.

Atomz.com

Trên trang này, công ty muốn những người khách truy cập nhấp chuột vào 1 trong 3 các liên kết sản phẩm của họ: Công bố, Nghiên cứu hoặc Xúc tiến. Đây là một website thực hiện tốt việc chăm sóc và hướng dẫn khách truy cập theo một hướng cụ thể.

Columbiahouse.com

Ngay từ đầu, rõ ràng rằng công ty muốn những người truy cập gia nhập một trong ba câu lạc bộ của mình. Tất cả các liên kết khác được xếp ở phía cuối của trang.

Nhờ việc ưu tiên thận trọng, các trang này có khả năng kiểm soát các lựa chọn và làm cho nó phù hợp hơn, những người truy cập sẽ được hướng theo cách mà họ muốn.