Làm thế nào thiết kế tờ rơi quảng cáo tốt

Bạn muốn quảng cáo một sự kiện sắp tới với một mong muốn tờ rơi sẽ nhận được sự chú ý. Khả năng là dường như vô tận khi nói đến thiết kế tờ rơi của bạn, nhưng bạn muốn nó được hấp dẫn cũng như hiệu quả. Thiết kế một tờ rơi cho sự kiện của bạn là niềm vui và cho phép năng lượng sáng tạo của bạn chảy.

1. Mở một file mới trong một chương trình xử lý thiết kế.

2. Quyết định cách bạn muốn tờ rơi của bạn để xem xét. Hãy suy nghĩ về font chữ, kích thước văn bản và hình ảnh bạn muốn bao gồm để có được mọi người quan tâm đến sự kiện của bạn. Bạn không chỉ muốn mọi người nhìn thấy các sản phẩm nhưng cũng phải dừng lại để đọc thông tin. Quyết định cái nhìn tổng thể của tờ rơi trước khi thiết kế nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.

3. Bao gồm một hình ảnh mà sẽ nhận được sự chú ý. Hình ảnh nên liên quan đến sự kiện của bạn. Để thêm hình ảnh vào một tài liệu, chọn “insert image”, sau đó chọn hình ảnh bạn muốn trên tờ rơi của bạn. Bạn có thể di chuyển hình ảnh trên tờ rơi của bạn bằng trái cách nhấn vào hình ảnh với con chuột của bạn và đặt nó nơi bạn muốn hình ảnh. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách đặt con trỏ chuột vào góc của hình ảnh, kích chuột phải vào hình ảnh và kéo con trỏ cho đến khi bạn đạt được kích thước mong muốn.

4. Thêm văn bản vào tờ rơi của bạn. Giữ nó đơn giản để người đọc sẽ nhớ thông tin. Tên của sự kiện của bạn phải ở trong chữ in đậm trong một kích thước lớn phía trên cùng của tờ rơi. Cũng bao gồm ngày và thời gian của sự kiện của bạn cũng như các thông tin cần thiết về sự kiện của bạn sẽ thuyết phục mọi người tham dự, chẳng hạn như chi phí tham dự. Quà tặng thường là một điểm thu hút phổ biến và cần được đưa vào tờ rơi của bạn nếu bạn đang cung cấp các mặt hàng miễn phí cho những người tham dự sự kiện của bạn.

5. Đọc lại tờ rơi của bạn và nếu có thể nhờ một người nào đó nhìn vào tờ rơi để đảm bảo nó là tờ rơi của bạn không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp và trực quan hấp dẫn.